Copyright

Een deel van de werken op deze site zijn te koop.
De werken zijn niet vrij te kopiëren, conform de auteurswet met de gestelde beperkingen.

Voor speciale verzoeken wordt u vriendelijk verzocht contact met ons op te nemen.

De licentieovereenkomst tussen u en Donovan Spaanstra (DS), waarin is vastgelegd waarvoor u de illustraties, tekeningen en schilderijen etc. (de afbeeldingen) van Donovan Spaanstra kunt gebruiken, vindt u hieronder.

Door inhoud van deze website te downloaden accepteert u de voorwaarden van deze overeenkomst.

Twee soorten licenties

DS biedt twee soorten licenties: een standaard en een bedrijfslicentie. Elk bestand wordt geleverd met een standaardlicentie. Een bedrijfslicentie geeft u extra rechten en deze heeft daarom een andere prijs. Hoe u de afbeeldingen kunt gebruiken is vastgelegd in de gekozen licentie.

Afbeeldingen van deze website met het watermerk is tot 30 dagen na download vrij te gebruiken als test- of voorbeeldmateriaal, en kan niet worden gebruikt in uiteindelijke versies, of materiaal wat openbaar toegankelijk is.

Hoe kan ik gelicentieerd materiaal gebruiken?

Behoudens de beperkingen (zie onder ‘Beperkt gebruik’) kunt u het materiaal volgens de voorwaarden van deze overeenkomst gebruiken:

  • Eeuwigdurend: er is geen verval- of einddatum voor uw rechten.
  • Niet-exclusief: u heeft geen exclusieve rechten op het materiaal; DS kan dezelfde inhoud ook aan andere klanten in licentie geven.
  • Wereldwijd: u kunt het materiaal in elk geografisch gebied gebruiken.
  • Onbeperkt: u kunt het materiaal in een onbeperkt aantal projecten en voor alle soorten media gebruiken.

Voor deze overeenkomst betekent “gebruik” het kopiëren, reproduceren, wijzigen, bewerken, synchroniseren, uitvoeren, weergeven, uitzenden, publiceren of anderszins gebruiken.

Voorbeelden van hoe u gelicentieerde inhoud kunt gebruiken: voor websites, als blog illustraties, sociale media, advertenties, marketingcampagnes, bedrijfspresentaties, krantartikelen, illustraties voor artikelen in tijdschriften, boeken, voor film- en televisieproducties, voor web- en mobiele applicaties, als produktverpakking.

Beperkt gebruik

U kunt het materiaal niet gebruiken op een pornografische, lasterlijke of andere onwettige manier, om geweld of haat te promoten, of in strijd met relevante wetten en regelgeving.

Geen zelfstandig bestandsgebruik. U kunt het materiaal niet als op zichzelf staande bestanden of producten verkopen of publiek toegankelijk maken (d.w.z. alleen het matriaal zelf, los van het project of eindgebruik).

Geen gebruik in handelsmerk, logo of huisstijl. Tenzij u een aangepaste licentie aanschaft, kunt u het materiaal niet (geheel of gedeeltelijk) gebruiken als onderscheidend kenmerk van een handelsmerk, ontwerpmerk, handelsnaam, bedrijfsnaam, servicemerk, en dergelijke.